Chùm 52 dự thi thơ Haiku Việt năm 2017- Cát Tiên

By CLB Việt Tiệp

Kết quả hình ảnh cho quê hương

Việt Nam quê hương tôi

Lúa xanh giăng thảm cánh cò đôi

Đi đâu cũng muốn về.

More...